اتصال بیش از ۱۷۰روستای لرستان به شبکه سراسری گاز

مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: امسال ۱۷۰ روستای این استان به شبکه گاز سراسری متصل شده است.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی تصریح کرد: اکنون ۲ هزار و ۴۲ روستای لرستان از گاز طبیعی بهره‌مند است و ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در لرستان به بیش از ۹۶ درصد خواهد رسید .

وی ادامه داد: بدون شک یکی از اهداف اصلی شرکت ملی گاز ایران در گازرسانی به روستاها ؛ ایجاد این زیرساخت مهم در انگیزه ماندگاری و نگهداشت جمعیت مولد و تاثیرگذار روستایی و با هدف رشد اقتصاد ملی ، حفظ محیط زیست ، خودکفایی ، اشتغال روستایی در کنار افزایش رفاه و امکانات لازم برای ارتقای شاخصه های کیفیت زندگی این قشر شریف و عمل به مسوولیت اجتماعی است.

گودرزی گفت : شرکت گاز استان یکی از سازمانهای خدمات رسان پیشرو در روستاها بوده و این خدمت مهم در جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و حفاظت از محیط زیست نقش کلیدی و تاثیر گذاری داشته است.