آغاز فرآیند ساخت و تکمیل سد معشوره از هفته آینده

استاندار لرستان اظهار کرد: موضوع پیگیری فرآیند شروع بکار و انعقاد قرار داد جدید سد معشوره با حضور وزیر نیرو مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: پس از بررسی موارد مطرح شده مقرر گردید از هفته آینده فرآیند ساخت و تکمیل سد معشوره آغاز شود .

وی ادامه داد: طبق توافق صورت گرفته در جلسه تصمیم بر آن شد قرار داد جدید سد معشوره با قید فوریت نهایتا تا ۳ ماه آینده نهایی و منعقد شود .

استاندار لرستان اظهار کرد: سد معشوره یکی از مطالبات مهم مردم استان است که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان مطرح شد و در مصوبات این سفر برای تامین اعتبار و تکمیل گنجانده شد که با پیگیری های صورت گرفته مراحل ساخت سد آغاز خواهد شد .