آزمون دوره ای یک هزار و ۹۳۲ نازل سوخت

مدیرکل استاندارد لرستان اعلام کرد: از ابتدای امسال آزمون یک هزار و 932 نازل توزیع سوخت مایع، در راستای بررسی میزان فروشی نازل های عرضه سوخت مایع انجام شد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان تصریح کرد: با انجام این تعداد، برنامه عملیاتی در حوزه آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع به صورت صد در صد تحقق یافته است.

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع جایگاه ها، با استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاه های همکار، و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان انجام می شود و نظارت های لازم در قالب گشت مشترک صورت می گیرد.