آزمون دوره ای یک هزار و ۲۸۱ نازل سوخت

مدیرکل استاندارد استان از آزمون دوره ای یک هزار و 281 نازل توزیع سوخت مایع خبر داد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در جایگاه های توزیع سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) استان، آزمون دوره ای ۱۲۸۱ نازل انجام شد.

وی بیان کرد: آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع جایگاه ها، با استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاه های همکار و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان انجام می شود و نظارت های لازم در قالب گشت مشترک صورت می گیرد.