آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰

مدیر کل امور مالیاتی از آخرین مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره تابستان 1400 اشخاص مشمول خبر داد و گفت: آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۰، 15 آبان ماه سال جاری است.

به گزارش قاب خبر: هادی ملکشاهی با اشاره به مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۴/۳۱ ، تصریح کرد: اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را در مقاطع سه ماهه ( فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir برای سامانه معاملات فصلی ارسال نمایند.

مدیر کل امور مالیاتی استان تاکید داشت: عدم ارسال صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه می شود.

ملکشاهی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در گروه بندی مشاغل از ابتدای سال ۱۴۰۰ یادآور شد: همه وارد کنندگان و صادرکنندگان، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط، صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر، صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه ها، درمانگاه‌ها ، کلینیک‌های تخصصی، صاحبان مشاغل صرافی، صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر‌داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک وطراحی سیستم ، صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری بر اساس شاخص نوع فعالیت از ابتدای سال ۱۴۰۰، جزو مودیان گروه اول محسوب شده و مکلف به رعایت مقررات آیین نامه از جمله تهیه و تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه و کل موضوع قانون تجارت ) و ارسال صورت معاملات فصلی هستند.