۶۹ واحد تولیدی در لرستان تملک بانک‌ها

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری لرستان گفت: ۶۹ واحد تولیدی، صنعتی در لرستان همچنان در تملک بانک‌های عامل قرار دارند.

به گزارش قاب خبر: محمدحسین جناب تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۱۰ واحد تولیدی، صنعتی استان در تملک بانک‌ها بودند.

وی ادامه داد: با تلاش مسئولان استان، سرمایه‌گذاران و همکاری بانک‌های عامل هم‌اکنون ۴۱ واحد تولیدی ـ صنعتی از تملک بانک‌ها خارج شده و به چرخه تولید بازگشته اند اما کماکان ۶۹ واحد دیگر در تملک قرار دارند.