۱۶۲ نازل CNG در جایگاه های لرستان آزمون شد

مدیرکل استاندارد لرستان اعلام کرد: 162 نازل CNG در جایگاه های استان، مورد آزمون دوره ای قرار گرفت.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان گفت: در راستای بررسی صحت عملکرد نازل های جایگاه های سوخت گاز طبیعی (CNG) در استان، در ماه جاری آزمون ۱۶۲ نازل در ۴۵ جایگاه CNG استان، انجام شد.

وی ادامه داد: بررسی صحت عملکرد نازل های سوخت از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است، این مهم در راستای کنترل میزان فروشی و رعایت حقوق مصرف کنندگان، مالکان و یا بهره برداران جایگاه CNG انجام می گیرد.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: آزمون دوره‌ای نازل ‎ های سوخت CNG از آیتم های مهم در استانداردسازی جایگاه های مذکور بوده و تأیید صحت عملکرد نازل های جایگاه ها، اطمینان خاطر مصرف کنندگان گاز CNG را به دنبال خواهد داشت.