‍ ثبت متوسط ۱۳ میلی متر بارش در استان لرستان

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: در سامانه بارشی فراگیر طی دو روز گذشته در استان لرستان به طور متوسط 13 میلی متر باران بارید

به گزارش قاب خبر: مظفر زیودار اظهار کرد: سامانه بارشی که از روز سیزدهم آبان ماه سال جاری وارد استان لرستان گردید، سبب  وقوع بارش های خوبی البته عمدتا بصورت رگباری در بعضی از مناطق استان شد.

وی ادامه داد: در این مدت بیشترین بارش در الیگودرز به میزان ۳۰ میلیمتر به ثبت رسید. همچنین در برخی مناطق نظیر پلدختر بارندگی رخ نداد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: متوسط بارندگی استان از  ابتدای سال آبی جاری تا کنون حدود ۱۵ میلیمتر می باشد که نسبت به سال آبی گذشته حدود ۱۸۶ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت حدود ۶۳ درصد کاهش را نشان می دهد. 

مدیر دفتر مهندسی رودخانه نیز با اشاره به بارش های روزهای اخیر و میزان خسارت در شهرستانهای استان بیان داشت: بر اساس آمار ارسالی از شهرستانها، از محل مسیل متروکه که طی سالیان متوالی خشک و بدون جریان سیلاب بوده است، سیلاب از طریق انهار منحرف و منجر به آب گرفتگی تعدادی از منازل مسکونی روستای ززم شهرستان الیگودرز شده و خسارت بسیار جزیی داشته است.

بهزاد جوادی تصریح کرد: در روستای آشور آباد شهرستان ازنا  نیز احداث پل غیر مجاز موجب انسداد مسیر طبیعی جریان و پس زدن سیلاب به اراضی واقع در حریم رودخانه ها گردیده است که خوشبختانه خسارتی در بر نداشته است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه عنوان کرد: شرکت آب منطقه ای لرستان در راستای وظایف حاکمیتی خود نسبت به پیگیری تخریب پل و دستور ساخت پل متناسب با سیلاب اقدام خواهد نمود .