۵۲ هزار نفر مدد جو تحت پوشش بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان لرستان گفت : بهزیستی لرستان ۵۲ هزار نفر مدد جو را تحت پوشش خود دارد .

به گزارش قاب خبر: کرم یاری اظهار کرد: ۵۲ هزار مدد جوی تحت پوشش خود شامل افرادی که انواع ضایعه هایی مانند معلولین جسمی و حرکتی ،نابینایی ، ناشنوا، گفتاری و اعصاب و روان می شود .

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۵ هزار معلول با ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی در کشور هستند که از این تعداد در کشور تعداد یک هزار و ۴۵۰ معلول ضایعه نخاعی در استان لرستان تحت پوشش این سازمان هستند و از خدمات حمایتی بهره می برند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان تصریح کرد: معلولیت یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه بشری است که همه دولت ها به نوعی با این پدیده درگیر هستند، عمده مشکلات معلولان ضعف جسمی یا ضعف مالی نیست بلکه نوع نگاه مسئولان و برخی از شهروندان و عدم فرهنگ سازی مناسب است که مشکلات آنان را مضاعف کرده و آنان را از داشتن جامعه ای برابر محروم نموده است.

یاری گفت: یکی از رسالت های مهم سازمان بهزیستی در رابطه با معلولان، توانمندسازی و آماده سازی شغلی آنان برای بهره مندی از یک زندگی مستقل است چرا که اولین پیامد معلولیت ایجاد اختلال در رابطه بین افرد با محیط است،و همانگونه ای که می دانیم شهر معلول و غیر قابل دسترس، افرد دارای محدودیت جسمی را از بازیابی فرصت های مناسب شغلی عقب نگه می دارد.