۲۰ میلیارد اعتبار برای حفاظت از جنگل‌های بلوط لرستان

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:۲۰ میلیارد تومان برای تسریع اقدامات پیشگیرانه و درمانی جنگل‌های بلوط لرستان در نظر گرفته شده است.

به گزارش قاب خبر: مسعود منصور اظهار کرد: ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع اقدامات پیشگیرانه و درمانی جنگل‌های بلوط در نظر گرفته شده است که امیدواریم به تصویب برسد.

وی ادامه داد: مهم تر از مسئله زوال بلوط در زاگرس و لرستان این است که بتوانیم رطوبت را در جنگل‌های بلوط نگه داریم که تحقق این موضوع کمک شایانی به جلوگیری از خشکیدگی بلوط و زوال آن خواهد کرد.

منصور عنوان کرد: سندی که برای حمایت و حفاظت از مجموعه شش میلیون هکتار جنگل زاگرس از جمله لرستان تنظیم شده است در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی دولت تحت بررسی است که امیدواریم به تصویب هیأت وزیران برسد.