در پی پیگیری‌های دادسرای دیوان محاسبات

۱۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد

با پیگیریهای دیوان محاسبات کشور بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول و به خزانه کل کشور واریز شد.

به گزارش قاب خبر : میثم نادی رئیس مرکز روابط عمومی دیوان محاسبات کشور نوشت، پیگیری‌های دادسرای دیوان محاسبات طی یک سال اخیر، منجر به وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب‌های درآمدی خزانه شده که بیش از ۵ برابر بالاترین میزان وصولی طی بازه زمانی یک ساله در دوره‌های گذشته است.

گفتنی است، دادسرای دیوان محاسبات کشور، مرجعی غیر قضایی است. یکی از حیاتی‌ترین منابع لازم برای اداره امور کشور، دارایی و اموال لازم و موجود، می‌باشد؛ لذا در طول سال دولت و هیئت دولت به عنوان اعضای قوه مجریه، باید این امور مالی را به نحو احسن اداره نمایند تا در بودجه کشور، کسری رخ ندهد. در طول سال عواید و درآمد‌های دولت از انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشأت می‌گیرد. با تصویب بودجه کشور و اجرایی شدن قانون بودجه، باید نهادی وجود داشته باشد که اقدامات افرادی را که مسئول نگهداری و مصرف بودجه هستند، کنترل کند و در صورت تخلف از سوی مراجع ذی ربط، اقدامات مقتضی به عمل بیاورد. انجام این وظایف بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.