یک لرستانی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار شد

محمود کریمی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار شد.

به گزارش قاب خبر: با حکم حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دکتر «محمود کریمی» بعنوان معاون توسعه و کار آفرینی و اشتغال وزارت کار معرفی و منصوب شد