گازرسانی به ۲۹۱ واحد صنعتی، تولیدی و تجاری در لرستان

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: در در۹ ماهه نخست سال، ۲۹۱ واحد صنعتی، تولیدی و تجاری استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی با اشاره به تلاش های انجام شده در زمینه توسعه گازرسانی به صنایع و شهرک های صنعتی استان، گفت: توسعه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویت های شرکت گاز استان لرستان است.

وی ادامه داد: تاکنون گازرسانی به بیش از ۳ هزار واحد صنعتی، تولیدی و تجاری در سطح استان انجام شده است و امیدواریم بستر لازم برای گازرسانی به ۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی دیگر نیز تا پایان سال فراهم شود.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۹ شهرک صنعتی استان، در حال حاضر ۱۴ شهرک با ظرفیت ۱۲۰ هزار متر مکعب در ساعت از نعمت گاز برخوردار هستند و ۵ شهرک صنعتی باقی مانده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ گازرسانی خواهند شد .

گودرزی گفت: فراهم سازی بسترهای لازم برای گازرسانی به تمامی صنایع و واحدهای تولیدی استان و تحویل حداکثری گاز به آن ها علاوه برکاهش آلاینده های زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع نقطه عطفی درشکوفایی اقتصادی و بستر مناسب برای افزایش تولید و سرمایه به وجود خواهد آورد.