کشف و ضبط ۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در لرستان

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: متاسفانه برخی افراد برای سودجویی شخصی اقدام به استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز می‌کنند که خسارات فراوانی برای شرکت ، شبکه‌ برق رسانی و بیت المال به دنبال دارد.

به گزارش قاب خبر: مهران امیری تصریح کرد: در سال جاری تاکنون ۳۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در استان کشف و ضبط شده است.

سرپرست دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در پایان بیان کرد: در خصوص نحوه معرفی و پاداشی که به گزارش دهندگان اختصاص می‌یابد سه راه کار وجود دارد.

زاهدی تصریح کرد: شامل درج اطلاعات مراکز مورد اشاره در سامانه اینترنتی شرکت توانیر، اعلام از طریق سامانه سمات و یا مراجعه حضوری به دفتر حراست شبکه برق محل سکونت خود است که اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود و به گزارش‌های منجر به کشف پاداش نقدی تعلق می‌گیرد.