کسب رتبه هشتم کشوری مدیریت تجاری مخابرات منطقه لرستان

مدیریت تجاری مخابرات منطقه لرستان در ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در سه دوم سال ۱۴۰۰ ، موفق به کسب رتبه هشتم کشور شد.

به گزارش قاب خبر: با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ توسط معاونت راهبرد شرکت مخابرات ایران در جدیدترین ارزیابی عملکرد کلی مناطق شرکت مخابرات ایران ، مدیریت تجاری مخابرات منطقه لرستان توانست با کسب امتیاز لازم رتبه هشتم کشوری را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است این موفقیت در سایه تلاشهای شبانه روزی کارکنان این حوزه در نیل به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده از طرف شرکت مخابرات ایران به دست آمده است.