کسب رتبه اول هیئت وزنه‌برداری لرستان در بین هیئت‌های کشور

قاب خبر: رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان گفت: برای اولین بار و بر اساس ارزیابی فدراسیون وزنه‌برداری کشور هیئت وزنه‌برداری استان توانست رتبه اول را در بین هیئت‌های وزنه‌برداری کشور کسب کند.

به گزارش قاب خبر: علی شاهرخی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کسب رتبه اول هیئت وزنه‌برداری استان لرستان در کشور، اظهار کرد: برای اولین بار و بر اساس ارزیابی فدراسیون وزنه‌برداری کشور هیئت وزنه‌برداری استان توانست رتبه اول را در بین هیئت‌های وزنه‌برداری کشور کسب کند.

وی بیان کرد: این ارزیابی با بررسی ۹۰ آیتم توسط فدراسیون وزنه‌برداری کشور انجام شد، قهرمانی و عملکرد هیئت بخشی از شاخص‌هایی است که منجر به کسب نخست لرستان رتبه شد.

رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان گفت: این اتفاق برای اولین بار است که در استان اتفاق افتاده و تا این لحظه رشته دیگری در استان این رتبه را کسب نکرده است.

شاهرخی بیان کرد: انتخاب هیئت وزنه‌برداری استان بین استان‌هایی مانند تهران، مازندران و دیگر استان‌ها با وجود امکانات و بسترهای لازم، یک‌ انتخاب با ارزش است.