پیکر شهید روزبهانی در تهران به خاک سپرده می شود

پیکر شهید روزبهانی در تهران به خاک سپرده می شود.

به گزارش قاب خبر: جانشین سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان گفت: با توجه به وصیت شهید صالحی روزبهانی پیکر شهید در بهشت زهرای تهران همزمان با راهپیمایی روز قدس در تهران به خاک سپرده می‌شود.