پیش بینی ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ تا پایان مردادماه در لرستان

قاب خبر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: به طور مستمر گزارشات روند جوجه ریزی و تولید مرغ گوشتی در استان را بررسی می‌کنیم و تاکنون دراین زمینه مشکلی وجود ندارد و جای نگرانی نیست.

به گزارش قاب خبر: سید عماد شاهرخی تصریح کرد: در استان روند جوجه‌ ریزی مطلوب است و در این راستا جلسات و گزارشات شهرستانها به صورت هفتگی پیگیری می شود و درمجموع یک دستورالعمل ۸ ماده ای برای شهرستانها درنظر گرفته ایم تا براین اساس بتوانیم به سطحی که برای استان اعلام شده برسیم.

وی ادامه داد: در لرستان طبق برنامه ریزی و برش استانی پیش بینی می شود از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار جوجه ریزی قریب به ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ تولیدی درهفته پایانی مردادماه جاری داشته باشیم که این میزان دوبرابر نیاز استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: طبق برش استانی به همراه استانها که اعلام شده و بنا به اطلاعات اخذ شده از روند مناسبی برخوردارهستیم و ارزیابی بر این است که تاپایان ماه جاری به هدف نهایی یعنی برش تعیین شده برسیم.