پلمب دو مرکز غیر مجاز پوست و لیزر در خرم آباد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: دو مرکز غیر مجاز پوست و لیزر در شهرستان خرم آباد پلمب شد.

به گزارش قاب خبر: صالح آزادبخت تصریح کرد: دو مرکز غیر مجاز پوست و لیزر به علت انجام اقدامات درمانی و دخالت در امور پزشکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در شهرستان خرم آباد توسط بازرسان معاونت درمان پلمب شد‌.

وی ادامه داد: پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.