پلاک گذاری ۱۵ هزار دستگاه تراکتور

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه مکانیزاسیون موتور محرک تولید و ابزار توسعه می باشد بنا بر این نقش بسزایی در تولید دارد.

به گزارش قاب خبر: مجتبی صفایی نژاد تصریح کرد: از تعداد ۲۱ هزار دستگاه تراکتور ۱۵ هزار پلاک گذاری و هویت دار شده اند.

وی ادامه داد: این کار باعث شده در حدود ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در استان صرفه جویی شود.

وی اظهار کرد: به طور کلی در استان در حال حاضر حدود ۲۱ هزار دستگاه تراکتور مشغول به فعالیت هستند که درسال جاری حدود ۴۰۰ دستگاه نوسازی شده اند وضریب مکانیزاسیون در استان ۱.۷۵ اسب بخار در هر هکتار است که از نظر توان کششی مشکل خاصی وجود ندارد.