پر و مسلوب کردن ۹ حلقه چاه غیر مجاز در الیگودرز

مدیر منابع آب شهرستان الیگودرز از پر و مسلوب المنفعه نمودن ۹ حلقه چاه غیرمجاز از توابع شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش قاب خبر: علی اکبری بیان کرد: در راستای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب ۹حلقه چاه غیر مجاز توسط گروه‌های گشت و بازرسی منابع آب الیگودرز در روستاهای برناباد، ده سفید، خورهه و کزنار شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی پر و مسلوب المنفعه شد .