پر و مسلوب المنفعه کردن ۴حلقه چاه غیر مجاز در بروجرد

مدیر امور آب بروجرد از مسدود شدن چهار حلقه چاه غیر مجاز از توابع این شهرستان خبر داد.

به گزارش قاب خبر: یاری تصریح کرد: در راستای حفظ و صیانت از منابع آبی و پیشبرد اهداف طرح تعادل بخشی با تلاش و پیگیری گروه گشت و بازرسی امور آب بروجرد و همکاری مامورین نیروی انتظامی ۴حلقه چاه، چالاب و آب بند غیر مجاز در روستاهای دهکرد، بردبل و سرتپه پر و مسلوب المنفعه گردید.