پر و مسلوب المنفعه کردن دو حلقه چاه غیر مجاز در بروجرد

مدیر منابع آب شهرستان بروجرد از مسدود کردن دو حلقه چاه غیر مجاز در روستاهای این شهرستان خبر داد

به گزارش قاب خبر: یاری تصریح کرد: در راستای حفظ و صیانت از منابع آب زیر زمینی، در مورخ ۵ دیماه ۱۴۰۰ دو حلقه چاه غیر مجاز در روستا های دهکرد و والانجرد توسط گروه گشت وبازرسی شهرستان بروجرد پر و مسلوب المنفعه گردید.