پر و‌ مسلوب المنفعه کردن ۵ حلقه چاه غیر مجاز در رومشکان

رئیس اداره منابع آب شهرستان رومشکان گفت: تعداد 5 حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای رومیانی و آقاجان از توابع شهرستان رومشکان پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش قاب خبر: محمد اوژن تصریح کرد: پیرو مصوبات شورای حفاظت منابع آب شهرستان و با پیگیری گروه گشت و بازرسی و دستور مقام قضایی در راستای احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تعداد ۵ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای رومیانی و آقاجان از توابع شهرستان رومشکان پر و مسلوب المنفعه شد.

ا‌وژن اظهار کرد: با توجه به افت سالانه سطح آب زیرزمینی در دشت رومشکان، اداره منابع آب شهرستان، پروژه انسداد چاه های غیرمجاز و نیز نصب کنتور هوشمند آب بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری را با جدیت پیگیری خواهد نمود.