پروژه‌های عمرانی مصوبات سفر بالای ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: پروژه‌های عمرانی مصوبات سفر رییس جمهور به لرستان بصورت تجمیعی بالای ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گزارش قاب خبر،احمدرضا دالوند د جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی مصوبات سفر اول رئیس جمهور و تهیه مصوبات پیشنهادی سفر دوم رییس جمهور که طی ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد تشکیل شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در یک بازه زمانی مشخص آخرین وضعیت پروژه‌ها و اقدامات خود را جهت جمع‌بندی نهایی گزارش دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه مصوبات سفر در حوزه عمرانی شرایط مطلوبی دارد، گفت: پروژه‌های عمرانی مصوبات سفر رئیس جمهور در لرستان حدودا بالای ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی موضوع دوم این جلسه را تهیه مصوبات پیشنهادی سفر دوم رییس جمهور به لرستان عنوان و بیان کرد: در این رابطه پروژه‌ها و طرح‌های پیشنهادی جهت تصویب در سفر دوم با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح و تبادل نظر شد تا پس از کارشناسی آنها در جلسات آتی باحضور استاندار و فرمانداران جمع‌بندی شوند.