پرداخت بیش از ۷ میلیارد تومان تسهیلات به بانوان تولیدکننده لرستان

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان گفت:  ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بانوان تولیدکننده استان پرداخت شده است.

به گزارش قاب خبر: ناهید پرویزپور تصریح کرد: سال گذشته اعتبارات خوبی به بنگاه‌های زودبازده، تولیدی‌های زودبازده و مشاغل خانگی داده شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه کرونا نیز مبلغ خوبی از سازمان‌های بین‌الملل برای احصای مشاغل زنان سرپرست خانوار که براثر کرونا دچار آسیب شده بودند تخصیص یافت.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان گفت: در این راستا ۴۰ کارگاه تولید با کمک جهاد کشاورزی راه‌اندازی شد و ۴۰۰ زن سرپرست خانوار از این خدمات استفاده کردند.