پدافند غیرعامل فرصت همکاری در شرایط سخت و اضطرار

استاندار لرستان گفت: پدافند غیرعامل فرصت همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف در شرایط سخت و اضطراری است.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار با تبیین اهمیت پدافند غیرعامل اظهار کرد: اگرچه طرح پدافند غیرعامل یک فرصت برای مقابله با تهدید است اما از نگاهی دیگر فرصتی برای همکاری، همیاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف در شرایط سخت و اضطراری است.

استاندار لرستان تصریح کرد: در شرایط عادی ممکن است برخی اوقات ظرفیت و توانمندی های دستگاهی به طور مقطعی مغفول واقع شود اما در شرایط سخت با همکاری و هم افزایی، ظرفیت های دیگری کشف و مورد استفاده واقع می شود.