پایان فصل اول عملیات مرمت خانه تاریخی «نجارپور» در بروجرد

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: فصل اول عملیات مرمت خانه تاریخی «نجارپور» در شهرستان بروجرد به پایان رسیده است.

به گزارش قاب خبر: زهرا بهاروند ادامه داد: اولین فصل از عملیات مرمت خانه تاریخی «نجار پور» واقع در شهر بروجرد که در محله قدیمی «یخچال» قرار دارد، به اتمام رسید.

وی اظهار کرد: در سنوات گذشته برای جلوگیری از ایجاد آسیب سازه نگهدارنده بر روی این بنا نصب شده بود.

بهاروند تصریح کرد: خوشبختانه با تخصیص اعتبارات مشارکتی اولین فصل از مرمت این خانه، تحت عنوان نجات خانه تاریخی «نجارپور» به مرحله اجرا گذاشته شد.