وصول ۴۸ درصد درآمدهای مالیاتی در ۲ ماهه امسال

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: درآمدهای مالیاتی مصوب امسال جمعا ۳۸ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال پیش بینی شده که در ۲ ماهه نخست سال ۴۸ درصد از سهم دو ماهه وصول شده است.

به گزارش قاب خبر: سمانه حسن‌پوردر دومین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع لرستان در محل سازمان مدیریت استان اظهار کرد: وصول درآمدهای مالیاتی بر مبنای قانون بوده و برای ادامه فرایند خدمات رسانی به مردم شریف ایران ضروری است.

وی تصریح کرد: قانون وظایفی بر عهده اعضای کارگروه ستاد درآمد نهاده است که ستاد درآمد استان ضمن اجرای قوانین مربوطه با همکاری و هماهنگی در تحقق درآمدها ی پیش بینی شده برای پیشرفت و توسعه استان تلاش می نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان ادامه داد: نکته حائز اهمیت در وصول درآمدها، سهم درآمد مالیاتی است که به دولت کمک می کند فرایند خدمات دهی در تمامی حوزه ها به خصوص فعالیت های حوزه عمرانی و هزینه ای  بهتر عمل نماید.

رئیس ستاد درآمد استان به عملکرد میزان درآمدهای وصولی اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی مصوب امسال جمعا ۳۸ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال پیش بینی شده است که در دو ماهه نخست سال ۴۸ درصد از سهم ۲ ماهه وصول شده است همچنین درآمدهای غیر مالیاتی مصوب سال جاری مبلغ ۲۰۲۹ میلیارد ریال است که در دو ماهه نخست سال ۱۴۷ درصد سهم ۲ ماهه وصول شده است.