وزارت آموزش و پرروش ۱۲۵ هزار ملک دارد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه دستگاه شامل مراتع و آبخیزداری، منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن ۹۸ درصد اراضی ملی و دولتی را در اختیار دارند گفت: حدود ۱۲۵ هزار فقره ملک در اختیار وزارت آموزش و پرورش است که باید به منظور صدور سند تک برگ و سند الکترونیک برای این املاک اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش قاب خبر: خاندوزی تصریح کرد: در دولت سیزدم نه تنها در شناسایی املاک دولتی رشد کمی اتفاق افتاد بلکه استخر اطلاعات قبلی نیز به جهت تایید و مسئولیت پذیری دستگاهها شرایط بهتری را پیدا کرد.

وی ادامه داد: استخر اطلاعات دارایی های قدیم به ما اجازه نمی داد ما املاک را کشف، پیشگیری و اطلاعات متعارض را شناسایی کنیم. به دلیل همپوشانی و تعارضات، امکان شناسایی تصرفات بجز آنچه دستگاه معرفی کرده بود وجود نداشت. اما در سامانه سادا این مشکل برطرف شده است.