واریز یارانه مرحله سوم طرح ملی یسنا به حساب ۲۳ هزار مادر

یارانه مرحله سوم طرح ملی یسنا به حساب سرپرست خانوار ۲۳ هزار مادر مشمول واریز شد.

به گزارش قاب خبر: طرح ملی یسنا، با هدف حمایت از مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ٢ سال و در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود.

۸ استان ایلام، لرستان، هرمزگان، گلستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و شمالی شامل این طرح ملی هستند.