هیچ سدی در لرستان منبع تامین آب شرب نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: منابع تامین آب شرب لرستان چشمه ها، سراب و چاه ها هستند و از هیچ کدام از سدهای موجود در استان برای تامین آب شرب استفاده نمی شود.

به گزارش قاب خبر، یاسر اکبریان روز دوشنبه اظهار کرد: باید برای مواجهه با شرایط خشکسالی از سایر ظرفیت های تامین آب استفاده بهینه داشته باشیم.

وی افزود: بیش از ۸۰۰ منبع تامین آب شرب در استان وجود دارد که شامل چاه، چشمه، سراب و قنات هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان تاکید کرد: میزان بارندگی ها به نسبت بلندمدت در سال آبی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ بر اساس آمار سازمان هواشناسی تا پایان دی ماه ۸۳ درصد کاهش داشته که همین موضوع شرکت آب و فاضلاب لرستان را مصمم کرده است تا تصمیمات و برنامه ریزی مناسب برای شرایط پیش رو اتخاذ کند.

اکبریان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۳۳ شهر و یک هزار و ۶۰۰ روستا با تعداد ۶۱۰ هزار مشترک تحت پوشش خدمات شرکت هستند که این تعداد شهر و روستا توسط همکاران بصورت شبانه روزی رصد ، پایش و خدمات متنوعی در بخش شهری و روستایی به آنها ارائه می شود.