هوشمند سازی ۷۳۰ مدرسه در استان

استاندار لرستان گفت: در مدت ۴ سال،  ۷۳۰ مدرسه در سطح استان هوشمندسازی شده است.

به گزارش قاب خبر: سید موسی خادمی افزود: سطح کیفی سواد در استان ۲ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت یک هزار و ۴۸۰ کلاس درس به فضای آموزشی این استان اضافه شده است.

استاندار لرستان تصریح کرد: یکی از سیاست های دولت افزایش دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی است که در لرستان برخلاف تمایل خانواده ها بوده و تنها سه درصد رشد داشته است.

خادمی گفت: اکنون بیش از ۶۰ درصد داوطلبان کنکور استان در رشته تجربی تحصیل می کنند که این حجم زیاد دانش آموز در رشته های نظری باعث سرخوردگی آنها می شود در صورتی که باید به سمت رشته های فنی حرفه ای و مهارت آموزی مور نیاز کشور حرکت کرد.