هزینه کرد ۵۳ میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال مددجویان

معاون اشتغال کمیته امداد استان لرستان گفت: طی ۶ ماهه نخست سال ۵۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات امدادی و هم افزایی برای ایجاد اشتغال هزینه شده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: امین کردعلیوند سند تحول و توسعه اشتغال را برپایه مهارت و حرفه آموزی دانست و افزود: در شش ماهه اول سال جاری برای ۳۲۳ نفر، از فرزندان مددجو از طریق کاریابی مشغول به کار شده اند .

وی اظهار کرد: گسترش آموزش های فنی حرفه ای و مهارت آموزی نیروهای انسانی مهمترین بخش توسعه است.

کردعلیوند افزود: در شش ماهه اول سال جاری برای یک هزار و ۲۰۸ نفر از دانش آموختگان مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفهای شغل ایجادشد.

معاون اشتغال کمیته امداد استان لرستان گفت: طی۶ ماهه نخست سال جاری؛ ۳ هزار و ۹۵۷ مددجو، مهارت آموزی و آموزش فنی حرفه ای را فرا گرفته اند.

کردعلیوند تصریح کرد: بومی سازی مهارت آموزی راهی به سوی اشتغال است. مدرک‌گرایی و بی‌رغبتی جوانان، برای انجام طرح‌های مهارتی مسیر توسعه کشور را متوقف می‌کند.