هدیه ای که بایدن به روحانی و دولتش داد

بنا به گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، بر این اساس رشد اقتصادی کشور در نخستین فصل سال جاری نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر ۶ درصد برآورد می شود.

به گزارش قاب خبر: رشد بالای ۲۰ درصد بخش نفت مرهون افزایش صادرات نفت است این افزایش بواسطه تعدیل تحریم ها پس از پیروزی جو بایدن رخ داده است بنابراین می توان گفت با پیروزی جو بایدن و تقویت توان صادراتی اقتصاد ایران رشد اقتصادی از این محل به طور قابل توجهی منبسط شده است. این انبساط موجب شد رشد اقتصادی در آخرین فصل کامل در دوران دولت روحانی به عدد بالایی برسد. شاید بتوان گفت بخش زیادی از رشد ۶ درصد بهار مرهون نرمش تحریمی آمریکا در برابر فروش نفت بود

هدیه ای که اثر بایدن برای کارنامه  روحانی و دولت او به حساب می آید. در خصوص رشد بخش خدمات نیز نکته ای که در نگاه اولیه به نظر می رسد خروج از انقباض کرونایی است. کرونا در بهار سال قبل بخشی از فعالیت های خدماتی را به حالت تعلیق درآورد اما امسال از این تعلیق کاسته شد یا مشاغل خدماتی توانستند خود را با این پدیده تطبیق دهند. به همین دلیل بخش خدمات نیز در بهار سال رشد مثبتی را پشت سرگذاشته است.