هئیت‌های مذهبی از ذبح دام خارج از چرخه نظارت بهداشتی خودداری کنند

مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: هئیت‌های مذهبی از ذبح دام خارج از چرخه نظارت بهداشتی خودداری کنند.

به گزارش قاب خبر: مصطفی زبردست بیان کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل گرم سال احتمال شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام وجود دارد، مردم دام‌ها و نذورات قربانی خود را در کشتارگاه‌های دام تحت نظارت ناظرین شرعی و بهداشتی کشتار کنند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: با توجه به اینکه کشتار دام خارج از کشتارگاه سبب رها سازی خون و پسماند کشتار و تجمع حشرات در معابر خواهد شد احتمال شیوع و اشاعه بیماری‌های قابل انتقال وجود دارد.

به گفته زبردست با هماهنگی صورت گرفته حتی در ایام تاسوعا و عاشورا کشتارگاههای دام استان باز هستند و نظارت‌های شرعی و بهداشتی بر ذبح نذورات مردمی انجام می‌شود.