نیاز ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی راه اهن لرستان برای تکمیل

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و اتمام طرح راه آهن لرستان ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش قاب خبر: وحید کرم الهی افزود: با تامین اعتبار عملیات اجرایی این پروژه مجددا آغاز شده و با برنامه زمان بندی شده ظرف مدت ۳ سال تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از۳۵ درصد از مسیر راه آهن دورود- خرم آباد را پل و تونل تشکیل می دهد و از این جهت یکی از فنی ترین و در عین حال سخت ترین عملیات اجرایی در بین راه آهن های در حال ساخت کشور را داراست.

کرم الهی بیان کرد: این مسیر ریلی موجب افزایش ظرفیت خط آهن سراسری جنوب و رفع تنگناهای خط آهن قدیم می شود و با این اتصال بروجرد، به راه آهن غرب کشور نیز متصل می شود.