نیاز ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریالی پل های لرستان برای بهسازی و احداث

قاب خبر: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان گفت: ۱۷۳ دستگاه پل واقع در جاده ها و محورهای ارتباطی استان موقت و یا در آستانه تخریب است که باید بازسازی شود.

به گزارش قاب خبر: مرتضی شیروانی تصریح کرد: از این تعداد ۶ پل پس از سیل سال ۹۸ به صورت موقت بازسازی و احداث شدند که باید دوباره سازه جدیدی احداث شود.

وی ادامه داد: در این راستا برای احداث هر یک از پل های جدید دوآب، زیودار، کلات و کیان آباد۲۰۰ میلیارد ریال، پل چم شهران ۱۷۰ و پل چم مهر ۴۵۰ میلیارد ریال نیاز است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان اظهار کرد: همچنین هفت پل نیز تخریبی هستند و تاکنون بازسازی نشده اند که در مجموع باید ۸۷۰ میلیارد ریال شامل ۳۰۰ میلیارد ریال برای پل میانگلال، ۱۵۰ میلیارد ریال برای پل شباندر، ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر یک از پل های هزار جریب، آبگرمک و  مله گاو، ۷۰ میلیارد ریال برای پل درمره و ۵۰ میلیارد ریال برای احداث پل ایمان آباد تامین شود.

شیروانی گفت: ۱۶۰ دستگاه پل نیز در آستانه تخریب هستند، برای بهسازی و احداث برخی پل های جدید در این خصوص نیز ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در مجموع باید برای پل های موقت، بازسازی نشده و در آستانه تخریب استان ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال تخصیص یابد.

وی عنوان کرد:  مجموع پل های موجود در محورهای ارتباطی اصلی، فرعی و روستایی استان ۱۴ هزار دستگاه است و پیگیری های متعددی برای تخصیص ۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز جهت احداث و بهسازی ۱۷۳ دستگاه پل انجام شده اما تاکنون اعتباری تخصیص نیافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان عنوان کرد: پس از سیل سال ۹۸، ۲۱۰ دستگاه پل احداث و بازسازی شد که ۱۶۵ دستگاه از این تعداد تا دهانه هشت متر، ۲۴ دستگاه تا دهانه ۲۰ متر، ۱۷ دستگاه تا دهانه ۷۲ و چهار پل نیز تا دهانه ۱۵۰ متر بوده است.

شیروانی افزود:  ۲۲ کیلومتر دیوار حائل برای ارتقای ایمنی جاده های استان باید در پلدختر، چگنی، الیگودرز، بروجرد و خرم آباد احداث شود که برای هر کیلومتر ۷۰۰ میلیارد ریال نیاز است.