نیاز سالانه به بیش از یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای مناطق عشایری

مدیرکل امور عشایری لرستان گفت: سالیانه بیش از یک‌هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای مناطق عشایری استان نیاز است.

به گزارش قاب خبر: سید ضیاء موسوی نیا تصریح کرد: به منظور دستیابی به شاخص‌های مطلوب و برخورداری زیبنده این قشر مولد، این میزان اعتبار لازم است و لازمه تحقق این مهم، توجه تمامی مسئولان ذیربط است.

مدیرکل امور عشایری لرستان گفت: امسال ۶۶۵ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال اعتبار عمرانی ملی و استانی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری استان اختصاص یافته که نسبت به پارسال ۲۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

موسوی نیا تصریح کرد: این میزان اعتبار برای اجرای حدود ۷۵ عنوان پروژه در بخش های مختلف از جمله آبرسانی، ایجاد راه دسترسی و ارتقای تولیدات عشایر استان در نظر گرفته شده است که در این راستا حدود ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار از این خدمات بهره مند می شوند.

وی اظهار کرد: تخصیص مبالغ بیشتر برای رفع نیازهای واقعی جامعه کم برخوردار عشایری لرستان ضروری است.