نمک های بانی و سالی غیر استاندارد هستند

در بازرسی کارشناسان از مراکز عرضه مشخص شد فرآورده نمک خوراکی با نام تجارتی بانی و سالی دارای نشان استاندارد جعلی می باشد.

به گزارش قاب خبر: بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع و عرضه محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت مجوز استاندارد، ممنوع می باشد.

گفتنی است شهروندان باید قبل از خرید فرآورده های مشمول استاندارد اجباری، به نشان استاندارد و کد ده رقمی ذیل نشان استاندارد توجه کنند. با ارسال کد ده رقمی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ می توان از اصالت و اعتبار نشان استاندارد، اطمینان حاصل کرد.