نقش مهم ورزش در زندگی فردی و اجتماعی جانبازان و معلولان

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: ورزش، نقش مهمی در سلامت جسم و روح و زندگی فردی و اجتماعی جانبازان و معلولان ایفا می‌کند.

به گزارش قاب خبر: کرم یاری افزود: نهاد‌ های حمایتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی، سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های جمعی باید با برنامه ریزی‌های بلند مدت، ضمن اشاعه این فرهنگ، زیرساخت‌های ورزشی مورد نیاز جانبازان و معلولان را فراهم کنند.