نقش مهم شهرداریها در فرهنگ سازی ازدواج و فرزندآوری از طریق محتواهای محیطی

استاندار لرستان گفت: تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی نسبت به مقوله مهم جوانی جمعیت مسئول هستند.

به گزارش قاب خبر، ابوطالب شفقت در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت استان با اشاره به موضوع جوانی جمعیت به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات و مسائل کنونی کشور، اظهار کرد: مسئولیت هر دستگاه مرتبط در موضوع جمعیت در قالب قانون مشخص شده و باید برای اجرای آنها اهتمام ویژه داشته باشند.

وی اظهار کرد: در جلسه ی آتی قرارگاه که اواخر تیرماه آینده برگزار خواهد شد پیگیر اقدامات انجام شده ی دستگاه ها در چارچوب وظایف محوله خواهیم بود.

استاندار تعامل و همراهی را رمز عملکرد بهتر در این موضوع برشمرد و عنوان کرد: تمامی مسئولین چه در دستگاه های مرتبط و غیر مرتبط باید نسبت به موضوع جوانی جمعیت احساس مسئولیت داشته و اقدام کنند.

شفقت موارد فرهنگی را یکی دیگر از عوامل موثر بر حرکت کشور به سمت پیرشدن جمعیت قلمداد کرد و گفت: اگر به آمار نگاه کنیم استان های با بیش ترین میانگین درآمدی در نرخ سن ازدواج در رده های پایین تر قرار دارند و این نشان می دهد که ازدواج و فرزندآوری به مسائل مختلفی از جمله فرهنگ نیز گره خورده است.

وی نقش شهرداری ها در فرهنگ سازی ازدواج و فرزندآوری از طریق محتواهای محیطی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: در این راستا با حضور فرمانداران، مدیرکل امور شهری استانداری و شهرداران در این خصوص برنامه هایی تدوین شود.

استاندار با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که در شرایط جنگ همه جانبه هستیم، ابراز کرد: اشاعه ی طلاق، سن ازدواج بالا و فرزندآوری پایین از نمونه های جنگ نرمی است که دشمنان در فضای فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد کرده اند.

در این جلسه گزارشاتی در خصوص نرخ موالید، ازدواج و طلاق استان به تفکیک شهرستان ها توسط مدیرکل ثبت احوال استان ارائه شد. همچنین آخرین وضعیت واگذاری زمین های برنامه ی جوانی جمعیت در شهرستان های مختلف استان و آخرین عملکرد موسسه نفس در استان به منظور پیشگیری از سقط جنین نیز تشریح شد.