نقش مؤثر مدیریت دارایی‌های فیزیکی در افزایش بهره وری و صیانت از تأسیسات

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: افزایش بهره‌وری و پایش دقیق تجهیزات و تاسیسات یکی از مهم‌ترین اهداف شرکت گاز لرستان در راستای اجرای پروژه مدیریت دارایی‌های فیزیکی است.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی افزود: استقرار و راهبری نظام مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت ، منجر به بهبود عملکرد مالی ، افزایش بهره وری ، تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک، بهبود خدمات ، بهبود کارآیی و اثربخشی تجهیزات و نهایتا توسعه متوازن شرکت خواهد شد.

وی ادامه داد: ارتقاء سطح عملکرد دارایی های فیزیکی علاوه بر ایجاد محیطی ایمن و شرایط زیست محیطی مناسب در توزیع پایدار گاز ، باعث ارتقای ارائه خدمات به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی و کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات است.

گودرزی تصریح کرد: شرکت گاز استان با استفاده از الگوهای کلان ارائه شده از سوی وزارت نفت ، شرکت ملی گاز ایران و همچنین توصیه های استاندارد ISO 55001 به دنبال دستیابی به این مهم در سطح استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت می‌باشد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان اظهار کرد: هم اکنون اطلاعات ماژول هایTMMS از قبیل مدیریت پیمان، انبارک ، نصب و انشعابات ، نشت یابی و کالیبراسیون بر بستر این سامانه راه اندازی شده است که با استفاده از آن کمک قابل توجهی به انضباط مالی شرکت و مدیریت اقتصادی با برآورد دقیق بودجه نگهداشت، برنامه ریزی و اجرای بهینه فعالیتهای نگهداشت و تصمیم گیری صحیح جهت زمان جایگزینی تجهیزات می شود .