نخستین پیوند کف دست

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم‌آباد گفت: پیوند عضو قطع شده از محل کف دست برای نخستین بار در استان انجام شد.

به گزارش قاب خبر: در پی مراجعه فردی به اورژانس این مرکز با قطع دست از ناحیه کف دست،  اقدامات اولیه جهت حفظ اندام قطع شده انجام و بیمار به اتاق عمل منتقل شد.

عضو قطع شده توسط دکتر هرمز محمودوند طی یک عمل جراحی، پیوند داده شد و هم اکنون حال عمومی بیمار خوب و در بیمارستان تحت مراقبت است.