نحوه اجرای چند تقاطع غیر همسطح توسط تیم ارزیابی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم بررسی می شود

شهردار خرم آباد اظهار کرد: نحوه اجرای چند تقاطع غیر همسطح توسط تیم ارزیابی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم بررسی می شود.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی افزود: به همین منظور تیم ارزیابی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هفته آینده جهت بررسی نحوه اجرای چند تقاطع غیر همسطح در سطح شهر، به خرم‌آباد خواهند آمد.

گفتنی است شهردار خرم‌آباد با همراهی رئیس شورای اسلامی شهر با حضور در دفتر اسداله حاجی زمانی مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم در خصوص مشارکت و اجرای احداث تقاطع غیرهمسطح در خیابان‌های شریعتی، ورودی مسکن مهر کمالوند و اتصال بلوار شفیع‌پور با بلوار ولایت با وی دیدار و گفت و گو کردند