ناچیز بودن سهم لرستان از اقتصاد دیجیتال

مدیرکل ارتباطات ،فناوری و اطلاعات استانداری لرستان گفت: سهم لرستان از اقتصاد دیجیتال ناچیز است.

به گزارش قاب خبر: کامبیز پورسیف اظهار کرد: ثروتمندان دنیا در حوزه آی تی فعالیت دارند و این در حالیست که لرستان و البته کشور ما در این حوزه چندان موفق نیست.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم در این حوزه فعالیت کنیم باید اقتصاد را برمبنای دیجیتال بنا نهیم. در حوزه شبکه سازی دولت وظیفه دارد با ایجاد مراکز رشد، پارک های عام وفناوری شتاب دهنده ها و… شبکه سازی را انجام دهد.

مدیرکل ارتباطات ،فناوری و اطلاعات استانداری لرستان بر لزوم بحث رسانه و برندینگ در شبکه سازی تاکید کرد و افزود: فعالین این حوزه باید در این راستا بهتر عمل کنند. تحلیل بازار انجام داده تا بتوانیم با تیم سازی در حوزه کسب و کارهای آی تی محور با استانی مانند تهران رقابت کنیم.
پورسیف ادامه داد: با توسعه زیر ساخت های آی تی بسیاری از امور فیزیکی هم خود به خود حل می شود و سرمایه گذاران هم در استانی که در این زمینه موفق باشند، بهتر سرمایه گذاری می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات ،فناوری و اطلاعات استانداری لرستان یادآور شد: باید از سهم اقتصاد دیجیتالی که تهران می بلعد بخشی را به استان تخصیص دهیم و بیشتر در این حوزه کار کنیم.

وی گفت: باید در حوزه رسانه و برندینگ وظیفه خودرا به درستی انجام دهیم و منتظر حمایت در دولت در این بخش نباشیم و با انجام این موارد می‌توانیم سهم خود را از اقتصاد دیجیتال بالا ببریم.