نامطلوب بودن حضور نوجوانان و جوانان در کانون های اصلاح و تربیت

مدیرکل زندان های لرستان گفت: مشاهده فرزندان این سرزمین در کانون های اصلاح و تربیت به هیچ عنوان مطلوب ما نیست.

به گزارش قاب خبر: عبدالمجید کشوری افزود: حال که به هر دلیل اجباری پیش آمده تا مقطعی از عمر خود را در این مرکز سپری نمایید باید تلاش کنید تا با تفکر در گذشته خود و با کمک مربیان، مسیر جدیدی در زندگی خود را ترسیم و به آن نیز پایبند باشند .

وی تصریح کرد: مشارکت مددجویان کانون در برنامه های تربیتی و فرهنگی می تواند به ایجاد تحول در نگرش و جهان بینی آنان شود که در ادامه می تواند آنها را در مسیر صحیح زندگی قرار دهد .