ناحیه صنعتی چمن سلطان آماده واگذاری به سرمایه گذاران

استاندار لرستان گفت: زیرساخت های اولیه ناحیه صنعتی چمن سلطان الیگودرز فراهم شده است که با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان تا چند ماه آینده آماده واگذاری به سرمایه گذاران خواهد بود .

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار ادامه داد: فلسفه وجودی سد حوضیان، تامین آب کشاورزی مورد نیاز اهالی است و با ابتکار عمل دیگر ظرفیت‌های این منطقه همچون گردشگری و توریستی نیز فعال شده و لازم است مورد حمایت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در خصوص شبکه‌های توزیع و آبرسانی سد حوضیان نواقصی مشهود است که در آینده مرتفع خواهد شد.

زیویار در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به بازدید از تقاطع غیر همسطح جاده شول آباد – الیگودرز، عنوان کرد: با حمایت های مرکز لازم است ایرادات آن مرتفع شود. همچنین پروژه تعریض جاده شول آباد به عنوان یکی از محورهای پرتردد و پرخطر مورد بازدید واقع شد و لازم است با همیاری طی فاز بندی های این طرح ،تعریض آن زودتر به نتیجه برسد.

استاندار لرستان با اشاره به مشکلات راههای ارتباطی در استان لرستان گفت : راه مقدمه توسعه است و یکی از مشکلات لرستان مربوط به راه های ارتباطی بوده که در سفر ریاست محترم جمهور حتماً مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

زیویار همچنین به پروژه تولید کاغذ از سنگ اشاره و ادامه داد: این پروژه پیشرفت خوبی از نظر عملیات عمرانی داشته است که به خاطر تحریم های اقتصادی تامین تجهیزات آن با مشکل مواجه شده است.

وی تصریح کرد: قرار است با همکاری کشور چین ظرف چند ماه آینده تجهیزات مورد نظر تامین و کارخانه راه اندازی شود.