مهارت آموزی کلید اشتغال و توسعه کارآفرینی

نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار کرد: مهارت آموزی کلید اشتغال و توسعه کارآفرینی است.

به گزارش قاب خبر: محمد خدابخشی افزود: اثر بخشی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کلید کارآفرینی، اشتغال و راهکار برون رفت از مشکل بیکاری است.

وی ادامه داد: مهارت‌های فنی و حرفه‌ای اثر بخشی خوبی برای کمک به اشتغال و رفع بیکاری و توسعه کارآفرینی دارد.

خدابخشی در بخش دیگری از صحبت هایش به تاثیر مهارت‌آموزی بر اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال باید تجهیزات کارگاه‌های مراکز فنی و حرفه‌ای بروز رسانی و آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز بازار کسب و کار شهرستان ارائه شود.