منفعت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از واگذاری مخابرات

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از زمان واگذاری شرکت مخابرات تاکنون، ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش ثابت و سیار صورت گرفته است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: مجید سلطانی صبح امروز در نشست خبری مجازی با اصحاب رسانه لرستان، ادامه داد: این در حالی است که منفعت دولت از واگذاری مخابرات تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در رابطه با موضوع مشتری مداری باید گفت: حدود ۸۵ درصد رضایت مشتریان را بر اساس سامانه ها داریم چرا که به صورت شبانه روزی موضوعات رصد می شوند.

سلطانی اظهار کرد: در شرکت مخابرات خودمان را خادم مردم می دانیم و فرهنگ مخابرات بر پایه اصل همیشه حق با مشتری است پایه گذاری شده است.

سلطانی عنوان کرد: سامانه های طراحی شده است که به نحوه پاسخ گویی و شکایات مشترکین پاسخ و پیگیری می شود.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات تنها شرکتی است که در ارائه خدمات گزینشی عمل نکرده و در همه پهنه جغرافیایی کشور خدمات رسانی می کند.

سلطانی تصریح کرد: در شرکت مخابرات ایران همواره شاخص ها رو به بهبود بوده است، هر چند این بهبودی تا این میزان مطلوب و کافی نیست و قطعا در جهت افزایش و ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات به مشترکان، اقدامات اساسی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت هایش به کیفیت شبکه مخابرات اشاره و بیان کرد: کیفیت شبکه توسط سیستم های سازمان مقررات در حال رصد است و در مجموع در شاخص های کیفیت شبکه از حد استاندارد بهتر هستیم.و در جایگاه خوبی قرار داریم.

وی افزود: توسعه ارتباطات و زیرساخت های آی سی تی در حوزه های مختلف موضوع مهمی است که همه کشورها به دنبال آن رفته اند و رسانه ها برای ایفای رسالت شان نیز ضروری است تا در این حوزه گام بردارند.

سلطانی همچنین با اشاره به اینکه شرکت مخابرات در بخش تلفن ثابت ۲۸ میلیون مشتری و در باند پهن ۶ میلیون مشترک دارد، اظهار کرد: در حوزه تعرفه تلفن ثابت برابر با ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ حاکمیت نمی تواند به شرکت خصوصی ماموریتی محول کند که برای آنها زیان در برداشته باشد و در سالهای گذشته در موضوع اصلاح تعرفه اقدامی صورت گرفت که ملقا شد.

وی ادامه داد: با اجرای هم کدسازی، متاسفانه شرکت مخابرات ایران ۸ هزار میلیارد تومان متضرر شده است و علیرغم اینکه این زیان تاکنون جبران نشده بلکه تعرفه ها نیز ثابت مانده اند و هیچ گونه افزایشی نداشته اند.